Chinese Businesses > Zhejiang Shaoxing > Food & Drink (matching about 22 products, 156 businesses)

ZHUJI City SHUANGMA Poultry ovo Co.,ltd.
Zhejiang
egg; egg white; preserved quail egg; preservedegg; salted eggs; verdure duck's egg; yolk

Zhejiang Shangyu SANFENG Health products Co.,ltd.
Zhejiang
health products

Shaoxin LIANGZHU Brewing Co.,ltd.
Zhejiang
yellow wine; wine sauce;

Shaoxin DINGNUO Health food Co.,ltd.
Zhejiang
health products physic food marketing agent;

Shaoxin BAICAOYUAN Brewing Co.,ltd.
Zhejiang
yellow rice wine hua-tiau wine yellow wine seasoning wine

Zhejiang ZHUJI LUJIAN Tea Co.,ltd.
Zhejiang
pearl powder; tea; torreya grandis; wild walnut

Shaoxin WUJIALAOTAI (Food) Chain Co.,ltd.
Zhejiang
farmhouse turnip strip cake; fennel bean; meat ball; strong-smelling preserved bean curd

Xinchang DASHIJU Roc Food Factory
Zhejiang
speciality; speciality; xiaojingsheng peanut; sweet potato dried; longjing;

Xinchang SAIFENG Tea Processing Factory
Zhejiang
dafo longjing tea; longjing 43; longjing 117; longjing; longjing; longjing; longjing; longjing 139;

SHENGZHOU City YIPINFANG Food Co.,ltd.
Zhejiang
pickles; soy; sweet flour sauce; vinegar

Zhuji KANGWANG DANONG Products Co.,ltd.
Zhejiang
bamboo shoot, chestnut, edible mushroom;

SHENGZHOU City JINSHAN Herb tea YE Co.,ltd.
Zhejiang
tea;

Shaoxin MIAOCHANJI Food (Chain) YOUHEN Company
Zhejiang
zongzi

XINCHANG County CHENGGUAN XIANFU Tea Store
Zhejiang
longjing; tea

SHANGYU City ZHUJIAZHUANG Green foodstuff Co.,ltd.
Zhejiang
lotus lotus root slice; spring festival cake present box; vacuumize spring festival cake; water mill new-year cake