Chinese Businesses > Zhejiang Shaoxing > Food & Drink (matching about 22 products, 156 businesses)

Zhejiang YE Valley Agriculture Development Co.,ltd.
Zhejiang
agricultural and forestry products development; dried vegetable with bamboo shoot; melon seeds; peanut; tea; torreya grandis; wild walnut

Shangyu CHUANGWEI Food Co.,ltd.
Zhejiang
seasoning;

TAICHA International Co.,ltd
Zhejiang

WAIPOSHAO Restaurant Co.,ltd.
Zhejiang
chain join in; restaurant

Shaoxin CHAOHUA XISHI Brewing Co.,ltd.
Zhejiang

Shangyu SHUNGENG Manor Juice Wine Co.,ltd.
Zhejiang
mulberry dry red wine; mulberry fruit; mulberry wine

Shangyu SANTONG Vegetable Co.,ltd.
Zhejiang
pickle; turnip; cucumber; pickled vegetable; pickled eight-treasure vegetable; watermelon;

JINTING (TAOXING LI) Co.,ltd.
Zhejiang

SHAOXING County Brewer
Zhejiang
shan niang; shanghai wine; wine sauce; zaoshao wine

Zhejiang XINCHANGSIERKANG Kuding tea Co.,ltd.
Zhejiang
kuding tea; potted landscape; seeds; seeds & seedling

Shaoxin SHI Overman Food Co.,ltd.
Zhejiang
shaoxing yellow rice wine; shaoxing speciality;

Shaoxing County Dongfang Brewing Co.,ltd
Zhejiang
shaoxing yellow rice wine packaging

ZHUJI City WEIYE Roasted seeds and nuts Factory
Zhejiang
black tea melon seeds; green tea melon seeds; pumpkin seeds; sunflower seed; watermelon seeds; white pumpkin seeds

SHANGYU City SHUNSHENG Aquatic product Cooperative
Zhejiang
shrimp feedstuff; south american white prawns

Wander JIDONG Wander XIZHOUBIAN Franchise Store
Zhejiang
game