Chinese Businesses > Shanxi > Energy (matching about 119 businesses)

HOUMA Development zone YUCHUN JIAOTIE Co.,ltd.
Shanxi

Shanxi ZHENGQING Industry Co.,ltd.
Shanxi
raw coal; transport; washed coal

Changzhi JINLI GUANGPU High-tech Development Co.,ltd.
Shanxi
automatic system; automatic vapour bath room; automatic water boiler; automatic water heater; automatic water heating set; solar central refrigerating plant; solar generate electricity; solar steam be ...

Shanxi Jincheng SHENGLI WANGKE Reincarnation Energy Technology Development Co.,ltd.
Shanxi
biology gasifier; coal bed gas fittings; gas heating device; lawn luminaires; miasma and fittings; miasma and technology transfer; solar street lights; straw auto parts; straw gasifier technology tran ...

Shanxi JINLONG Group
Shanxi
diesel / petrol; trade trading; Hotel; Petroleum

Shanxi JINTAO YUANMEI Coking Group Co.,ltd.
Shanxi
coke; raw benzene; tar

Linfen SHUANGSHAN JIAOLU Co.,ltd.
Shanxi
foundry-coke; smelter coke

Linfen YAODU District OUHUAN Coking Co.,ltd.
Shanxi
casting mould coke; smelter coke; raw coal; washed coal;

Lingshi TONGYE Coal chemical Co.,ltd.
Shanxi
raw coal; washed coal;;

Shanxi YUANZHONG Coking Co.,ltd.
Shanxi
coke; clumsy; tar; thiamine; sulphur;

Shanxi GUANGDA Coking Gas source Co.,ltd.
Shanxi
coke, and byproduct;

Shanxi Linfen HONGYING Coal YUNXIAO Co.,ltd.
Shanxi
bauxite; coaltar; coking coal; metallurgy machine-made coke; rich coal; steel pig; tamping foundry-coke; thermal coal

Shanxi Xiangfen CHENGGONG Washed coal Co.,ltd.
Shanxi
raw benzene; coke coaltar raw benzene;

QIXIAN County CHENHUI Loading Company
Shanxi
coke; coke granule; ferromanganese; fine coke; silicon iron; steel pig

Shanxi LONGXIANG Coal Co.,ltd.
Shanxi